Kommentarer och information

Vi tror på en färggrann framtid med hållbara lösningar och ett system som ser till att varje individ får med sig ett intresse att lära sig från ung ålder in i framtiden. #livslangtlustfylltlarande #skol(r)evulotion 

Idag lever vi i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Globaliseringen och digitaliseringen är redan på god väg att omvandla samhället i grunden. För att kunna klara framtida krav på arbetsmarknaden behövs därför mer fokus på färdigheter och förmågor bortom grundläggande ämneskunskaper när vi ska tänka utbildning.

Skoltraditionen har stort fokus på att det ska läsas inför prov, mätas, utvärderas, bedömas, betygsättas, godkännas eller underkännas. Visst är det viktigt att få återkoppling på sina kunskaper men som det ser ut idag fungerar det inte så bra som det var tänkt.

SBN och USB tror nämligen att vi kan bli mycket bättre på att kommunicera och utvecklas i relationer till varandra. Inspirera varandra till kreativa lösningar och lyfta fram och utveckla våra personliga egenskaper, lärstilar och intressen.
Genom en starkare känsla av sammanhang och ett gemensamt mål som är en hållbar framtid, kan vi transformera skolan till nästa nivå med hjälp av hela Sveriges hjärnkraft och goda vilja. 

Nedanför är 30 minuters film från ett nätverksmöte kring den nya tidens lärande och ett smakprov på två unga schoolboostare som framför sin skolvision.

 Anslut dig till oss och var med i en folkrörelse för skola, individ och samhälle! #Schoolboost #symbios läs mer på www.symbio8.se