Från skoltradition till skoltransformation

Tack till alla som medverkat i vår eventserie Den nya tidens lärande.

Den 27/4 blev det ett uppskattat och givande event för oss och även för flera av besökarna. Läs några kommentarer under "information". Vi vill så klart höra vad just du tyckte om konceptet att låta barn och unga stå i centrum utan att ha en färdig "vuxen-lösning" på allt som tas upp. Hur skulle vi kunna göra dagen ännu bättre till nästa gång? 

Svara på enkäten här och skriv gärna en kommentar i fältet nedanför! 


Detta var våra 6 fantastiska talare

Hannah och Ingemar 
Talade  öppet om sin upplevelse av skolan och lärandet som de lever i just nu. De gick in på saker som att betyg i för unga år skapar dålig självbild, och att lusten att lära väcks med hjälp av gemenskap, variation och valfrihet. Saker som borde vara självklara men inte alltid är det. Och "vi är inte bara framtiden, vi är också samtiden" som Ingemar påpekade!

Victor                                                                
Med hjälp av citat som "att döma en fisk utifrån sin förmåga att klättra i träd" eller med liknelser som "vad vore en superhjälte om den inte såg sina speciella egenskaper som en god kraft?" fick han både ung och äldre att ifrågasätta hur vi egentligen borde "gå i skolan" för att stärka individen istället för att döma den till misslyckande.

Felicia                                                                     
Trots sina unga år fick Felicia de flesta i salen att snyfta till av både lycka och medkänsla. Hon förklarade hur hon 2045 som mamma till en dotter får hör hur skolan funkar då. Hur hennes dotter lever i en samtid som är både mer inkluderande och anpassad till sina medmänniskor och hur människan verkligen tagit steget bort från gammal tradition till transformation!

Det var flera som var tvungna att gå en bit in på dagen och missade många "hur" som kom fram under eftermiddagens program. Anslut dig till SchoolBoost eller USB genom föreningen Symbios för att veta mer. Återigen ett stort tack till Nav:lab, alla talare mellan 13-26 år samt föreläsare Jan Blomgren och Symbiosgänget som sammanfattade vikten om att kämpa för en gemensam framtid, TILLSAMMANS! 

Dokumentation släpps löpande via webbplats, facebook och youtube och även via demokrativerkstan.se


l

L

Madeleine
Hade med sig en stor verktygslåda för barn och unga med NPF-diagnos. Hon pratade bland annat om att dyslexi och ADHD inte alls behöver vara ett funktionshinder för eleverna i skolan om de har rätt miljö, verktyg och personer i sin omgivning.

Signe                                                                                   På ett enkelt och inspirerande vis fick Signe komplicerade saker att verka enkla. I samma anda som SBN och USB talade hon om globala hållbarhetsfrågor och hur skolan borde ingå som en stor del i samhället och hänga med i utvecklingen på ett sätt som inte bara gör det roligare för eleven, utan även har ett hållbarhetstänk.

Jan Blomgren, gästföreläsare                                     Fil. dir. i pedagogik. "Eleverna säger själva i mina intervjuer att det som krävs för att de ska bli motiverade är digitala resurser, handlingsutrymme i skolarbetet och plats för egna mål och valmöjligheter." Jan la fram forskning som visade att våra fem talare representerade en stor bredd av skolans elever idag och att de hade många "rätt" i sina tankar om hur skolan borde utvecklas för att fungera.


Nedan ser du klipp från del.1- nätverksmöte hösten 2016

Ett samarbete med Sveriges tre största elevorganisationer

Sveriges elevråd - SVEA tror på en bättre och mer demokratisk skola. Vi vill ha skoldemokrati och en likvärdig skola med bra utbildning och bättre arbetsmiljö för alla. Vi vet att elever är de som bäst vet hur det är att gå skolan och vi tycker att elevers åsikter måste tas på allvar. 

Sveriges Elevkårer jobbar för en mer givande skoltid. Med en vision om att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

                                                              Sveriges Elevråds vision är att det på varje högstadieskola i Sverige ska finnas ett elevråd som skapar en mer givande skolgång för sina medlemmar genom att tillvarata deras sociala, ekonomiska, kulturella och politiska intressen.